Book Taxi – תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה הם הסכם משפטי בינך לבין 'Book Taxi' (להלן: "Book Taxi"), בנוגע לשימוש באתר "Book Taxi", הכולל תיעוד מקוון או אלקטרוני ומדיה קשורה ("האתר"). תנאים אלה חלים גם על עדכונים, תוספי מזון, תוכן אינטרנט או שירותים מבוססי אינטרנט.

על ידי שימוש או גישה לאתר, אתה מקבל את תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אנא אל תשתמש ו / או תתקבל אל האתר.

Book Taxi שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה, בכל עת. באחריותך לבדוק את תנאי השימוש האלה מעת לעת עבור כל שינוי. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום השינויים יביא לכך שאתה מסכים ומסכים לשינויים.

1. תוכן

1.1. כל טקסט, גרפיקה, ממשקי משתמש, ממשקים חזותיים, תמונות, סימני מסחר, לוגו, צלילים, יצירות אמנות וקוד מחשב (ביחד, "תוכן"), כולל אך לא מוגבל לתכנון, מבנה, בחירה, תיאום, ביטוי " הרגשה "והסדר של תוכן כאמור, הכלולים באתר, נמצאים בבעלות, בשליטה או ברישיון על ידי או ל Book Taxi.

1.2. אלא אם צוין במפורש בתנאי שימוש אלה, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד, לתרגם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא (כולל "שיקוף") כל מחשב אחר, שרת, אתר אינטרנט או אמצעי אחר לפרסום או להפצה או לכל מפעל מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של Book Taxi.

2. השימוש שלך באתר

2.1. אינך רשאי להשתמש בכל "קישור עמוק", "דף גרוטאות", "רובוט", "עכביש" או כל התקן אוטומטי אחר, תוכנית, אלגוריתם או מתודולוגיה או כל תהליך ידני דומה או שווה ערך, כדי לגשת, לרכוש, להעתיק או לפקח על כל חלק של האתר או כל תוכן, או בכל אופן לשחזר או לעקוף את מבנה הניווט או ההצגה של האתר או כל תוכן, כדי להשיג או לנסות להשיג חומרים, מסמכים או מידע באמצעות כל אמצעי שלא נעשה בכוונה דרך אתר אינטרנט. Book Taxi שומרת לעצמה את הזכות למנוע כל פעילות כזו.

2.2. אינך רשאי להשתמש באתר או בכל תוכן לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאי שימוש אלה, או כדי לבקש ביצוע של כל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת הפוגעת בזכויות ה Book Taxi או אחרים.

3. שירותי Book Taxi; תנאים והגבלות אחרים

3.1. Book Taxi מציע לך להזמין מראש מונית באמצעות ספקי צד שלישי שלה ("מובילים"). אתה מבין ומסכים כי Book Taxi הוא לא חברת מוניות היא רק שדכן. לפיכך, ל 'Book Taxi' אין כל ידע או שליטה על הספקים ואינה נושאת באחריות לכל נזק או נזק, לרבות אובדן רווחים ו / או הפסדים פיזיים, בכל דרך שתיקבע על ידי שימושך בשירותים.

3.2. לנוחיותך, Book Taxi מאפשר לך לשלוח את התשלום עבור המוביל באמצעות המערכת שלה. אתה מבין ומסכים כי ה Book Taxi יש את הזכות להוסיף חיובים מסוימים על כל השירותים הנוספים.

3.3. Book Taxi רשאי לבצע שינויים בכל השירותים המוצעים באתר או למחירים המתאימים עבור שירותים אלה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

4. פרטיות

מדיניות הפרטיות של Book Taxi חלה על השימוש באתר אינטרנט זה, ותנאיו הם חלק מתנאי שימוש אלה באמצעות הפניה זו. בנוסף, באמצעות האתר, אתה מאשר ומסכים כי שידורי אינטרנט הם מעולם לא פרטיים לחלוטין או מאובטח. אתה מבין שכל הודעה או מידע שאתה שולח לאתר עשויים להיקרא או ליירט על ידי אחרים, גם אם יש הודעה מיוחדת כי שידור מסוים (לדוגמה, פרטי כרטיס אשראי) מוצפן.

5. כתבי ויתור

5.1. Book Taxi אינה מבטיחה שהאתר ו / או השירותים יעמדו בדרישות שלך, או שכל תוכן, שירות או תכונה של האתר יהיו ללא שגיאות או ללא הפרעה, או שכל פגמים יתוקנו, או שהשימוש שלך ב- האתר יספק תוצאות ספציפיות.

5.2. האתר ותוכנו נמסרים על בסיס "AS-IS" ו- "AS-AVAILABLE". כל המידע המסופק באתר האינטרנט עומד להשתנות ללא הודעה. Book Taxi אינם יכולים להבטיח שכל קובץ או נתונים אחרים שתוריד מהאתר יהיו ללא וירוסים או זיהום או תכונות הרסניות. Book Taxi מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות כלשהי לדיוק, אי-הפרה, סחירות והתאמה למטרה מסוימת. Book Taxi מתנערים מכל אחריות בגין הפעולות, השמטות וההתנהגות של צדדים שלישיים בקשר או בקשר לשימושך באתר האינטרנט ו / או בכל שירות מסים. אתה נוטל על עצמך אחריות מלאה לשימושך באתר ובכל אתרים מקושרים. הסעד הבלעדי שלך נגד Book Taxi לאי-הנאה עם האתר או עם כל תוכן הוא להפסיק.

5.3. כתב ויתור זה חל על כל נזק, אחריות או פציעה שנגרמו עקב כשל כלשהו בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, וירוס מחשב, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשית, שינוי או שימוש, בין בגין הפרת חוזה, עוולה, רשלנות או כל עילה אחרת.
5.4. השימוש שלך באתר ובשירות הינו על פי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית. אתה מניח את הסיכון של כל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימושך באתר או בשירות. למעט מקרים בהם אסור על פי חוק, בשום מקרה לא תישא על Book Taxi אחריות על כל נזק עקיף, תוצאתי, מופתי, מקרי או עונשי, כולל רווחים שאבדו, גם אם נודע ל Book Taxi על האפשרות של נזק כזה.

6. החוק

תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל, וכל מחלוקת הנובעת או הנוגעת לתנאי שימוש אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים של תל- אביב, וכל אחד מהצדדים יגיש בזאת באופן בלתי חוזר את סמכות השיפוט.